Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20160130_115130.jpg LO_KIM_CHI__HOANG_THI_HIEN_DU_THI_KHKT_IMG_5867.jpg P1090580.jpg CONG_THANH_BAN_PHU.jpg 2_HOANG_O_SA_PA.jpg DEN_HOANG_CONG_CHAT.jpg DEM_CHO_TINH_SA_PA.jpg DEM_SA_PA.jpg AN_THANG_CO_O_SA_PA.jpg BOI_VIT_TAI_HO_SA_PA.jpg AN_TRUA_TAI_PA_KHOANG_2.jpg 2_HOANG_TAI_DOI_MUONG_PHANG.jpg LAO_DONG.jpg MCHANH.jpg KET_NAP_DANG_VIEN_MOI.jpg GO_LAM_NHA_BAN_TRU_HS_.jpg GO_LAM_NHA_BAN_TRU_HS.jpg HS_TAP_THE_DUC_GIUA_GIO.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Mai Sơn.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  TKB ap dung tu 04-3-2013

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Hà
  Ngày gửi: 00h:13' 03-03-2013
  Dung lượng: 136.0 KB
  Số lượt tải: 6
  Số lượt thích: 0 người
  "Trường THPT Mai Sơn
  Năm học 2012 - 2013
  Học kỳ 2" THỜI KHOÁ BIỂU
  BUỔI SÁNG
  Thực hiện t? ngày 04 tháng 03 năm 2013

  THỨ TIẾT "12A1
  (Bình)" "12A2
  (Hai)" "12B1
  (P.Huệ)" "12B2
  (Đ.Hi?n)" "12B3
  (Chung)" "12B4
  (L.Thủy)" "12B5
  (Thủy)" "12B6
  (N.Anh)" "12B7
  (H.Hà)" "12B8
  (T.Bình)" "12B9
  (Hải)" "12B10
  (Q.Nhung)" "11A1
  (T.Đạo)" "11A2
  (Thường)" "11B1
  (Hi?n)" "11B2
  (Ngân)" "11B3
  (N.Tuấn)" "11B4
  (Dương)" "11B5
  (Tú Anh)" "11B6
  (Huy?n)" "11B7
  (Quân)" "11B8
  (K.Anh)" "11B9
  (Nam)" "11B10
  (Đ.Anh)"
  2 1 Toán - Bình TD - Đ.Sơn H?a - Dương NNgữ - P.Huệ Đ?a - Đ.Hi?n NNgữ - Nam H?a - V.Ánh Toán - Phượng Văn - Đ.Anh Sinh - H.Hà Văn - T.Bình Tin - Hải Toán - Thường Sinh - Lâm TD - Đăng Văn - Đ.Hà GDCD - Ngân Đ?a - C.Toán GDCD - Huy?n TD - N.Văn NNgữ - Tú Anh NNgữ - H.Thu L? - Mộc TD - N.Hào
  2 Toán - Bình Sinh - Lâm Toán - Phượng Văn - Hai H?a - Dương Sinh - K.Hòa Toán - L.Thủy H?a - V.Ánh Sinh - H.Hà L? - Mộc Văn - T.Bình NNgữ - Nga Văn - Hi?n NNgữ - H.Thu H?a - L.Phượng GDCD - Ngân Sử - N.Anh NNgữ - L.Hạnh NNgữ - Tú Anh Toán - Đ.Xuân Văn - Quân Toán - Luơng NNgữ - Nam L? - Thắm
  3 Văn - Thủy NNgữ - Thu Hà NNgữ - P.Huệ Toán - Chung Văn - Hai TD - N.Hào Sử - N.Anh Văn - Đ.Anh L? - Mộc Văn - T.Bình NNgữ - Nga Sinh - H.Hà H?a - Phương Đ?a - C.Toán Văn - Hi?n NNgữ - L.Hạnh TD - Đăng Văn - K.Anh L? - Thắm Toán - Đ.Xuân Toán - Luơng H?a - L.Phượng Văn - Đ.Hà NNgữ - H.Thu
  4 Văn - Thủy Văn - Hai Văn - Hi?n Toán - Chung TD - Đ.Sơn Toán - L.Thủy Sinh - K.Hòa Sử - N.Anh Đ?a - Cường NNgữ - Thu Hà L? - Thắm Toán - Q.Nhung Sinh - Lâm H?a - Phương Đ?a - C.Toán H?a - L.Phượng NNgữ - L.Hạnh Toán - Đ.Xuân CN - T.ánh Tin - Hải GDQP - N.Văn TD - N.Hào Văn - Đ.Hà Văn - Đ.Anh
  5 H?a - L.Phượng Văn - Hai Sinh - Lâm GDQP - Đ.Sơn Toán - Chung Toán - L.Thủy Văn - Thủy L? - Mộc H?a - Phương Toán - Q.Nhung Tin - Hải Đ?a - Cường NNgữ - L.Hạnh Văn - Đ.Hà NNgữ - H.Thu CN - T.ánh Văn - K.Anh Toán - Đ.Xuân Đ?a - C.Toán Sử - N.Anh L? - Thắm Sinh - K.Hòa GDQP - N.Văn Văn - Đ.Anh
  3 1 Toán - Bình NNgữ - Thu Hà NNgữ - P.Huệ TD - Đ.Sơn Toán - Chung Đ?a - Đ.Hi?n Sinh - K.Hòa H?a - V.Ánh Tin - L.Quỳnh TD - N.Sử NNgữ - Nga Sinh - H.Hà Tin - Cúc GDQP - Đăng Văn - Hi?n Văn - Đ.Hà Toán - N.Tuấn CN - T.ánh Tin - Hải Đ?a - C.Toán Văn - Quân Văn - K.Anh NNgữ - Nam Văn - Đ.Anh
  2 GDQP - Đ.Sơn Toán - Bình Sinh - Lâm Sinh - K.Hòa Tin - Hải Sử - N.Anh H?a - V.Ánh GDQP - N.Sử H?a - Phương NNgữ - Thu Hà Sinh - H.Hà NNgữ - Nga TD - Đăng CN - T.ánh Văn - Hi?n Văn - Đ.Hà Đ?a - C.Toán Toán - Đ.Xuân NNgữ - Tú Anh L? - Thắm H?a - L.Phượng Văn - K.Anh Tin - Cúc TD - N.Hào
  3 Sinh - Lâm GDCD - Nhung Toán - Phượng NNgữ - P.Huệ Sinh - K.Hòa TD - N.Hào Đ?a - Đ.Hi?n Tin - L.Quỳnh L? - Mộc GDQP - N.Sử H?a - Phương Văn - T.Bình Văn - Hi?n Văn - Đ.Hà CN - T.ánh Toán - N.Tuấn Văn - K.Anh L? - Thắm Toán - Đ.Xuân CN - Liên NNgữ - Tú Anh H?a - L.Phượng Đ?a - C.Toán H?a - T.Nguyên
  4 Sử - N.Anh TD - Đ.Sơn Toán - Phượng Đ?a - Đ.Hi?n NNgữ - P.Huệ CN - P.Hồng NNgữ - Nam GDCD - Nhung GDCD - H.Hảo H?a - Phương TD - N.Sử TD - N.Hào NNgữ - L.Hạnh Tin - Cúc TD - Đăng Toán - N.Tuấn Văn - K.Anh Tin - Dung L? - Thắm Sinh - Ngọc CN - Liên L? - Mộc H?a - T.Nguyên Toán - Đ.Xuân
  5 Đ?a - Đ.Hi?n H?a - L.Phượng GDQP - Đ.Sơn CN - P.Hồng Sử - N.Anh NNgữ - Nam GDQP - N.Sử L? - Mộc Toán - Phượng GDCD - H.Hảo Văn - T.Bình H?a - Phương Đ?a - C.Toán GDCD - Ngân Tin - Cúc GDQP - Đăng Tin - Dung NNgữ - L.Hạnh CN - T.ánh NNgữ - Tú Anh Sinh - Ngọc CN - Liên Văn - Đ.Hà L? - Thắm
  4 1 Văn - Thủy Toán - Bình CN - P.Hồng H?a - Dương Văn - Hai Tin - Hải Toán - L.Thủy Đ?a - Cường NNgữ - T.Hồng Toán - Q.Nhung Văn - T.Bình NNgữ - Nga Toán - Thường TD - Đăng GDCD - Ngân Tin - Cúc Toán - N.Tuấn CN - T.ánh TD - N.Văn L? - Thắm NNgữ - Tú Anh Đ?a - C.Toán TD - N.Hào NNgữ - H.Thu
  2 Văn - Thủy Tin - Hải H?a - Dương NNgữ - P.Huệ Đ?a - Đ.Hi?n GDQP - N.Sử TD - N.Hào Sinh - K.Hòa Văn - Đ.Anh NNgữ - Thu Hà NNgữ - Nga Sử - N.Anh Toán - Thường H?a - Phương Toán - N.Tuấn CN - T.ánh NNgữ - L.Hạnh L? - Thắm H?a - L.Phượng NNgữ - Tú Anh TD - N.Văn NNgữ - H.Thu L? - Mộc H?a - T.Nguyên
  3 Đ?a - Đ.Hi?n NNgữ - Thu Hà NNgữ - P.Huệ Văn - Hai CN - P.Hồng Sinh - K.Hòa Văn - Thủy NNgữ - T.Hồng Văn - Đ.Anh Đ?a - Cường Toán - Q.Nhung GDQP - N.Sử H?a - Phương NNgữ - H.Thu L? - T.Đạo TD - Đăng CN - T.ánh NNgữ - L.Hạnh Sử - N.Anh GDQP - N.Văn H?a - L.Phượng Tin - Cúc H?a - T.Nguyên L? - Thắm
  4 NNgữ - T.Hồng CN - P.Hồng Sử - N.Anh Văn - Hai NNgữ - P.Huệ Văn - Thủy Đ?a - Đ.Hi?n Văn - Đ.Anh Đ?a - Cường H?a - Phương TD - N.Sử TD - N.Hào GDQP - Đăng L? - T.Đạo NNgữ - H.Thu Toán - N.Tuấn Văn - K.Anh GDQP - N.Văn Văn - B.Phúc H?a - L.Phượng Sử - T.Phượng Toán - Luơng CN - Liên Tin - Cúc
  5 L? - N.Hạnh Văn - Hai L? - T.Đạo CN - T.ánh Sử - N.Anh NNgữ - L.Hạnh GDQP - Đăng Văn - K.Anh Văn - B.Phúc CN - Liên Toán - Luơng L? - Mộc Tin - Cúc Sử - T.Phượng
  5 1 L? - N.Hạnh GDQP - Đ.Sơn Đ?a - Đ.Hi?n NNgữ - P.Huệ H?a - Dương GDCD - Chu NNgữ - Nam TD - N.Sử Toán
   
  Gửi ý kiến