Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  IMG_20160130_115130.jpg LO_KIM_CHI__HOANG_THI_HIEN_DU_THI_KHKT_IMG_5867.jpg P1090580.jpg CONG_THANH_BAN_PHU.jpg 2_HOANG_O_SA_PA.jpg DEN_HOANG_CONG_CHAT.jpg DEM_CHO_TINH_SA_PA.jpg DEM_SA_PA.jpg AN_THANG_CO_O_SA_PA.jpg BOI_VIT_TAI_HO_SA_PA.jpg AN_TRUA_TAI_PA_KHOANG_2.jpg 2_HOANG_TAI_DOI_MUONG_PHANG.jpg LAO_DONG.jpg MCHANH.jpg KET_NAP_DANG_VIEN_MOI.jpg GO_LAM_NHA_BAN_TRU_HS_.jpg GO_LAM_NHA_BAN_TRU_HS.jpg HS_TAP_THE_DUC_GIUA_GIO.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với Website Phòng GD&ĐT Huyện Mai Sơn.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

  KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2012 -2013

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thuý Hồng
  Ngày gửi: 08h:53' 03-12-2012
  Dung lượng: 56.0 KB
  Số lượt tải: 293
  Số lượt thích: 0 người
  SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO SƠN LA
  TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ MAI SƠN

  Số: 57/ KH-NTMS
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - hạnh phúc

  Mai Sơn, ngày 28 tháng 11 năm 2012
  
  
  KẾ HOẠCH
  Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên
  năm học 2012-2013
                                                 
  Căn cứ Thông tư số 30/2011/TT-BGDĐT ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học phổ thông; Thông tư số 31/2011 ngày 08/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS; Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên;
  Căn cứ Kế hoạch số 994/SGDĐT  ngày 08/11/2012 về việc  bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2012-2013;
  Trường PTDT nội trú Mai Sơn xây dựng Kế hoạch về việc  bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lí, giáo viên năm học 2012 - 2013 như sau:
  I. Mục đích
  1. Cán bộ quản lý, giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức về chính trị, kinh tế - xã hội, bồi dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát triển năng lực dạy học, năng lực giáo dục và những năng lực khác theo yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên, yêu cầu nhiệm vụ năm học, cấp học, yêu cầu phát triển giáo dục của thành phố, yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục trong toàn ngành.
  2. Phát triển năng lực tự học, tự bồi dưỡng của cán bộ quản lý, giáo viên; năng lực tự đánh giá hiệu quả bồi dưỡng thường xuyên; năng lực tổ chức, quản lý hoạt động tự học, tự bồi dưỡng giáo viên của nhà trường.
  3. bồi dưỡng thường xuyên làm cho đội ngũ cán bộ quản lí giáo dục và giáo viên luôn đạt chuẩn qui định.
    II. Đối tượng bồi dưỡng
  Tất cả cán bộ quản lí cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại trường PTDT nội trú Mai Sơn.
            III. Qui định chung về nội dung và đánh giá BDTX.
            1. Khối kiến thức bắt buộc:
            1.1. Nội dung bồi dưỡng 1:
  - Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học bậc THCS
  - Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
  - Nội dung: Do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định cụ thể cho từng năm học, bao gồm các nội dung bồi dưỡng về đường lối, chính sách phát triển giáo dục của các cấp học, chương trình, sách gioá khoa, kiến thức cho các môn học, hoạt động giáo dục thuộc chương trình giáo dục theo bậc học THCS.
            1.2. Nội dung bồi dưỡng 2:
  - Đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục địa phương theo năm học (bao gồm cả nội dung bồi dưỡng do các dự án thực hiện)
  - Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên.
  - Nội dung: Sở giáo dục và đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học các nội dung bồi dưỡng về phát triển giáo dục trung học cơ sở của địa phương, thực hiện chương trình, sách giáo khoa, kiến thức giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án (nếu có) qui định nội dung bồi dưỡng theo kế hoạch của các dự án.
  2. Khối kiến thức tự chọn: (Gọi là nội dung bồi dưỡng 3)
  - Đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp liên tục của giáo viên.
  - Thời lượng: 60 tiết/năm học/giáo viên.
    - Nội dung: Đây là khối kiến thức tự chọn gồm các mô đun bồi dưỡng nhằm phát triển năng lực nghề nghiệp của giáo viên THCS. 
  Mỗi giáo viên tự lựa chọn một số mô đun để bồi dưỡng trong năm học, đảm bảo thời lượng 60 tiết/năm học theo  Thông tư 31/2011/TT-BGDĐT ngày 8/8/2011. Nội dung đăng kí:
  + Phát triển năng lực tổ chức các hoạt động giáo dục (70 tiết)
  + Tăng cường năng lực kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh (65 tiết)
  + Tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học (45 tiết)
  + Tăng cường năng lực dạy học (45 tiết)
  3. Thời lượng bồi dưỡng thường xuyên.
  Mỗi nội dung bồi dưỡng có thể thay
   
  Gửi ý kiến